Старши учител:  Десислава Стоянова

Старши  учител: Светла Станимирова

Помощник-възпитател: Донка Петрова