Звездичка

                                          

 
Старши учители: 
Валентина  Тодорова и Калина Еменеджиева
Помощник възпитател: Кита  Георгиева