НАШИЯ  ЕКИП

 

Педагогическия екип на ДГ "Ален мак" гр. Царево, дарява безрезервно обичта си към най-малките деца, защото светлината в техните очи чертае пътят на бъдещето ни.

В Детска  градина  "Ален мак" се възпитават, обучават и се развиват физически и интелектуално деца разпределени по възраст в 11 групи.

За тях се грижат :

ЕКАТЕРИНА   КИРОВА  -  ДИРЕКТОР

 • Мима Костадинова - Главен учител
 • Биляна Никова - Старши учител по музика
 • Антоанета Диханова - Старши учител
 • Ангелина Димова - Учител
 • Валентина Тодорова - Старши учител
 • Венета Иванова Старши учител
 • Десислава Стоянова - Старши учител
 • Иванка Иванова - Старши учител
 • Ирина Илиева - Учител
 • Калина Иванова - Старши учител
 • Калина Еменеджиева - Старши учител
 • Катя  Кочева - Старши учител
 • Кристина Антикова - Учител
 • Мартина Чомакова - Учител
 • Нора Янева - Старши учител
 • Райна Тодорова - Учител
 • Росица Проданова - Старши учител
 • Севдалина Георгиева - Старши учител
 • Славена Петкова - Учител
 • Светла Станимирова - Старши учител
 • Татяна Драганова - Старши учител

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 • Гергина Стоянова
 • Ваня Йорданова
 • Донка Петрова
 • Даниела Димитрова
 • Иванка Тодорова
 • Ирина Ставрева
 • Кита Георгиева
 • Станка  Георгиева
 • Стоянка Кирова
 • Стоянка Николова
 • Цветомира  Татарчева
 • Станислава   Рогачева
 • Надка  Казепова

.

 

Медицински екип:

 • Зорка Шопова- Завеждащ  здравен кабинет  /ЗЗК/
 • Румяна Маврова - медицинска сестра
 • Татяна Димитрова - медицинска сестра  
 • Стефка  Драгнена- медицинска сестра