ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  В  ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

 

В ДГ „Ален мак”,  при заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
Допълнителните  дейности  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

 През 2020-2021 година в ДГ „Ален мак" се предлагат следната допълнителна дейност:

  1. Школа по народни танци с ръководител  Биляна Матева

ВАЖНО:

Допълнителните дейности  провеждани в  ДГ "Ален мак" не са дейности на детската градина и се заплащат от родителите на децата, които  участват в определената по вид допълнителна  дейност.