П  Р  О   Е  К  Т  И

 
 

   Иновативен вътрешнообразователен проект                   

 „Магията на книгите“ 

През  учебната  2020-2021 година

За развитие на култура на четене и езикова компетентност на децата от най-ранна детска възраст

С  проекта  се запознайте оттук:   Магията-на-книгите.doc (280576)
 
 
 
 
 

УСМИВКИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

за развитие на творческия потенциал на децата чрез изкуства
през  учебната  2019-2020 година
 
 

Работилница за родители - Да пораснем заедно

      

 

Толкова много се знае за родителството, и толкова много неща родителите не знаят, че винаги се намира някой, който твърди, че родителите трябва да бъдат обучавани.  Разбира се, полезно би било родителите да знаят повече. Всяко дете обаче е отделна вселена и няма готови „рецепти“ за добро родителство. Датският психолог  Йеспер Юл отбелязва, че даването на решения е прекалено опростено и може да навреди както на родителите, така и на децата.  Според него родителите никога не трябва да стават "педагози" на децата си, тъй като връзката между тях трябва да остане индивидуална и неподправена. Ако родителите просто механично вършат, каквото ги съветват, това няма да проработи. Повече от всичко родителите са модел за подражание за децата си и трябва да се погрижат за себе си, за своите нужди и собствения си живот. Децата трябва да виждат това от своите родители. Добре информираните родители обаче, които биват насърчавани да поддържат близка емоционална връзка със своите деца и да оценяват своите собствени потребности като личности, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца. 

Една от най-добрите инициативи на Уницеф, свързана с родителството, стартира и в нашия град. Работилница за родители "Да пораснем заедно" предлага пространство, където родители на малки деца (от 0 до 4 години) се срещат с други родители, обменят опит и придобиват нужните знания и умения да подкрепят развитието на своите деца. Всяка работилница се състои от 14 последователни сесии, които ще се провеждат от специалисти веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. 

Повече информация и записване - 

0888362201 (Светла Станимирова), 

0899960554 (Райна Тодорова), 

0896618996 (Десислава Стоянова)