МАТЕРИАЛНА  БАЗА

Материална база

 • Удобни многофункционални помещения за занимания, кътове за игра, хранене и сън
 • Непрекъснато подновяване на играчките
 • Богат гардероб за празниците (народни носии, карнавални, коледни, костюми на животни и герои от приказките)
 • Познавателни  книжки, материали за заниманията, технически средства, табла и други
 • Занималните са просторни и хигиенични, естетически оформени и съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.
 • Има просторна и озеленена дворна площ.
 • Площадките за различните групи са отделени на всяка от тях има детски съоръжения съобразени с възрастта на децата.
 • Детската градина разполага с медицински и методичен кабинет .
 • Медицинското обслужване се осъществява ежедневно от медицинските сестри.
 • Детската градина функционира с  една яслена група, група- вариант, първа, втора, трета и четвърта подготвителни групи.
 • Игрище за спортни занимания

Централна сграда