ДОБРЕ ДОШЛИ 

В УЕБ-СТРАНИЦАТА НА  ДЕТСКА ГРАДИНА 

"АЛЕН  МАК" ГР. ЦАРЕВО

 

 

   Детска градина „Ален мак” е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7- годишна възраст.  

Детска градина  „Ален мак” е с много добра и модерна материална база.                                                              

Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.                                                                                         Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.                                       

Стратегическа цел на педагогическия екип е 

Постигане на качествен  възпитателно-образователен процес

Акцентите в работата са:                                                  

1.Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.                                                                                                                                                     2.Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност и уважение към другите и гражданско поведение.   

 

3.Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.    

4.Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

 

За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата  ДГ „Ален мак”  предлага различни  школи, съобразени с желанието на децата и техните родители.

 

            Екипът на ДГ„Ален мак”  непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

 

       Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.

 

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина 

„Ален мак” в  желана територия за деца, родители и учители!

 

 

 Пожелаваме Ви  приятни минути  в  уеб сайта на нашият  

Ален малък свят.   

                  

 

 

Работно време

Длъжност Работно време
Директор 08:00 - 16:00 ч.
 
Касиер 08:00 - 17:00 ч.
 
Медицинско лице 08:00 -17:00 ч.
 
Учители 07:00 - 18:00 ч.
 
Помощен персонал 06:30 - 18:00 ч.
 
Кухненски работници 06.30 - 14.30 ч.